Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість в умовах глобалізації: філософський, психологічний та соціологічний виміри"

Круглий стіл

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології 
на теренах України»ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

"ФЕНІКС-ФЕСТ"

Звітно-наукова конференція  студентів

НПУ ім. М.П. Драгоманова

«Освіта і наука 2015»