Круглий стіл

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології на теренах України»

    28 жовтня  2015 року Студентським науковим товариством Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій було проведено круглий стіл «Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної психології та соціології на теренах України». у рамкахVIII Міжнародного наукового форуму "Простір гуманітарної комунікації".
   Метою даного заходу було залучення студентів-майбутніх науковців та всіх, кому не байдужа наука в Україні до аналізу практики, узагальнення та поширення кращого досвіду теоретичних та практичних набутих знань у сфері психології та соціології.
 До круглого столу долучилися студенти та викладачі (Степико В.П., Отич Д.Д., Алєксєєва Ю.А.) не лише нашого інституту, а й представники з інших вузів країни, зокрема, Донецького національного університету.
  У рамках «Актуальних проблем та перспектив розвитку сучасної психології та соціології на теренах України» студенти розглянули теми, які пов’язані з теоретичними та прикладними аспектами сучасної психології, проблемами розвитку та саморозвитку особистості, соціальними процесами в умовах трансформації українського суспільства тощо. У рамках студентського наукового заходу було також презентовано результати емпіричних  досліджень на тему: «Психологічні особливості та детермінанти комп’ютерної залежності особистості юнацького віку»(Кмецинська А.О.; науковий керівник Бігун Н.І.);«Подолання тривожності підлітків методами арт-терапії» (Курилишин А.В.; науковий керівник Паньковець В. Л.); «Соціальний інтелект як фактор особистісної зрілості у студентському віці» (Мельніков О.О., науковий керівник Бушуєва Т.В.);«Самоактуалізація особистості студента як чинник його професійного становлення» (Мешко Г.О., науковий керівник Ставицька С.О.); «Соціально-психологічна адаптація студентів з лідерськими якостями» (Ореханова Д.О.; науковий керівник Паньковець В. Л.); «Вплив гендерних особливостей на ставлення до грошей у сучасної молоді» (Писарєв Р.А.; науковий керівник Паньковець В. Л.); «Влияние когнитивных стилей на успешность выполнения интеллектуальной деятельности» (Рябініна О.В.; науковий керівник Кушнір Ю.В.); «Стилі поведінки студентів-психологів у конфліктних ситуаціях»(Хворостянко Н.А.; науковий керівник Отич Д.Д.) і т.д.

Перейти до фотогалереї 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ "ФЕНІКС-ФЕСТ"    Наприкінці жовтня 2015 року в Інституті соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М.П.Драгоманова відбувся Всеукраїнський фестиваль психоконсультування та психотерапії «Фенікс- Фест».

    Організатором фестивалю виступила Керівник Наукової школи розвитку моральної самосвідомості особистості, завідувач кафедри теоретичної та консультативної психології, професор І.С.Булах. Також до участі у підготовці заходу долучилися кафедра соціальної психології та психотерапії, кафедра політико-психологічних проблем суспільного розвитку, кафедра практичної психології та психотерапії та члени Студентського наукового товариства Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій.

    Під час роботи «Фенікс-Фесту» студенти та викладачі мали змогу відвідати понад 30 майстер-класів, які проводили досвідчені й професійні тренери та психологи-практики. Зокрема, учасники фестивалю мали можливість дослідити своє Щастя (майстер-клас О.Затворнюк «Інструмент для твого щастя»); відкрити для себе цілющі властивості казки (майстер-клас Р.Ткач «Казкотерапія у вирішенні дитячих проблем»); здобути практичні навички роботи із тілом (майстер-класи Д.Ковальчук «Екологічний підхід у роботі з тілесними зажимами» та Н.Благодир «Про що говорить ваше тіло?») та голосом (майстер-клас А.Медко «Голос – основний інструмент у роботі тренера») і т.д.

   У рамках фестивалю «Фенікс-Фест» студенти здобули також нові знання з психосинтезу (тренер Є.Кучеренко), кінотерапії в консультуванні (тренер О.Курганська), технік пісочної терапії (тренер А.Несміянова), технік роботи у гештальт-терапії (тренер Т.Зайчикова) тощо. 

    Серед учасників фестивалю була розіграна лотерея, виграшами якої були сертифікати на відвідування різноманітних психологічних тренінгів. 

 

Перейти до фотогалереї


Звітно-наукова конференція  студентів

НПУ ім. М.П. Драгоманова

«Освіта і наука 2015»

   28 та 29 квітня 2015 року на базі Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій відбулася щорічна звітно-наукова конференція "Освіта і наука - 2015" , на якій було презентовано результати наукових пошуків  студентів І-VI курсів. 
  Конференцію, яка складалася з пленарного та секційного засідань, відвідали 75 учасників. 
  Цікаві дискусії та обговорення відбулися з тем, що є актуальними для сучасного як українського, так і світового суспільства, зокрема щодо психологічної зрілості особистості, особливості та профілактики комп'ютерної та ігрової залежності, робота психолога із посттравматичними станами, проблема етнічних конфліктів, розвиток освіти в провідних країнах світу тощо.

Перейти до фотогалереї