У грудні 2014 року на базі Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій ініціативною групою студентів було створено Студентське наукове товариство. Першим головою наукового товариства було обрано студентку спеціальності "Психологія" Бондарчук Оксану Юріївну.

       Головною метою діяльності Студентського наукового товариства Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій є об’єднання студентів, які виявляють інтерес до наукових пошуків у сфері соціології та психології, розкриття їх творчого потенціалу, сприяння виникненню та розвитку у студентів молодших курсів Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій інтересу до наукової роботи.

       Серед завдань, які ставить перед собою керівництво Студентського наукового товариства, є активне залучення студентів до науково дослідницької роботи; пошук і підтримка талановитих дослідників серед психологів та соціологів, що навчаються в нашому Інституті та пошук і підтримання зв'язків з іншими студентськими науковими організаціями в рамках Університету, з іншими вузами в Україні та за її межами з метою обміну досвідом та участю в конференціях, конкурсах, наукових семінарах тощо.